Disclaimer

Uiteraard streef ik naar een website met actuele en correcte informatie en een veilige en respectvolle uitwisseling. Helaas is dit niet altijd volledig te garanderen.

Op het gebruik van deze website (www.Re-lief.eu ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze site, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle publicaties en uitingen van Re-lief zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Re-lief daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

GEBRUIK VAN INFORMATIE
Re-lief streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Re-lief niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Re-lief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Re-lief en de gebruiker van de website ontstaan.

EMAIL
Re-lief kan niet garanderen dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Re-lief te corresponderen, accepteert u dit risico.

HYPERLINKS
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Re-lief heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Re-lief aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.